FAEN IMG2

FAEN – FEMALE ARTISTIC EXPERIMENTS NORWAY
– et tre ukers kunst og symposiumprogram

Dato: 17.10 – 03.11.19
Sted: Atelier Nord, Olaf Ryes plass 2 (inngang Sofienberggata)

Biodrivstoff fra kroppsfett? Darknet-spa som meditasjon? Scenografi laget i samarbeid med sopp? En kjærlighetshistorie mellom en kvinne og planten hennes? Eskorter som kunst? Kjærlighet i den digitale tidsalderen? FY FAEN SÅ BRA! Bli med på det tre uker lange FAEN-programmet på Atelier Nord for et dypdykk i kunstneriske eksperimenter laget av kvinnelige kunstnere i Norge.

 

FAEN – Female Artistic Experiments Norway – samler tyve kvinnelige kunstnere i et tre uker langt utstillings- og symposiumprogram om det eksperimentelle kunstfeltet i Norge.
Den første utgaven av FAEN fokuserer på kvinnelige kunstneres fantastiske prestasjoner med de mest banebrytende kunstneriske eksperimenter.

FAEN er en plattform for kritiske refleksjoner og diskusjoner om kvinnelige kunstneres rolle i den historiske utviklingen av eksperimentell kunst i Norge de siste tre tiårene. FAEN er en feiring av disse kunstnere og deres arbeid.

Som ung kvinnelig kunstner selv savner jeg initiativer og programmer med fokus på virkelig radikal og nyskapende kunstpraksis i Norge. Jeg opplever billedkunst i Norge som oftest konform, forutsigbar og kjedelig. Det holder ikke. Vi må inspirere og oppmuntre til eksperimentering og utforsking i kunsten ved å legge til rette for det overskridende og grenseløse. Det er viktig for min generasjon av unge og eksperimentelle kunstnere.

Ufleksible finansieringsmuligheter og trangsynte agendaer satt av instrumentelle tematikker begrenser mulighetene for eksperimentelle kunstneriske uttrykk. Mangel på fordomsfrie kunstrom for å vise det ustabile og eksperimentelle holder oss fra å skape det usette. Det faktum at det ikke finnes utdanningsprogrammer med fokus på eksperimentell kunst i Norge bare viderefører konservativ kunst.

Jeg tror kunsten blir mektig og slagkraftig når den er utforskende og eksperimentell: kunst som utfordrer og adresserer de mest kritiske samtidsspørsmålene i samfunnet; kunst som får oss til å se verden fra både et nytt perspektiv og gjennom kritisk omgang med de nye teknologier som nå former vår verden.

Derfor har jeg innledet FAEN som et bidrag til å bygge en nødvendig arena for det eksperimentelle, uetablerte og nyskapende i kunsten. FAEN er et konsept som manifesterer mine refleksjoner og arbeid i kunstfeltet som arrangør, forsker og utgiver.
Det er mitt håp at FAEN setter i gang en kritisk diskusjon om dagens tilstand og nødvendige tiltak for å bygge kreative miljø for unge kunstnere som arbeider med eksperimentell kunst. FAEN utforsker elementene som er viktige for å skyve feltet videre. FAEN-programmet diskuterer nødvendige nettverksstrukturer, samfunnsbygging, kunstundervisning, kunnskapsoverføring mellom generasjoner, talentutviklingsprogrammer, viktigheten av å dokumentere samt publisering og arkivering av eksperimentell kunst.

Jeg håper FAEN er et bidrag til kunstnerisk mangfold i kunsten; at FAEN inspirerer og oppmuntrer de unge og kommende kvinnelige kunstnere til å jobbe vilt og fritt.

– Zane Cerpina

 

zfgx4023.jpgZane Cerpina er en Oslobasert kurator, organisator, utgiver og kunstner som arbeider innenfor eksperimentell kunst og nye medier. Zane jobber som kreativ manager hos PNEK, prosjektleder og kurator ved TEKS, og redaktør og manager ved EE Magasinet: Experimental Emerging Art Norway.