Annike Flo: Scenography as places of meeting-a-new and re-imagining

Fra et scenografisk perspektiv kan aspekter av Antropocen bli lest som en romlig begivenhet; mennesker tar stadig over ny jord og habitater som har livnært andre. Våre handlinger, lyder, lys, lukt og materialer gjennomsyrer planeten. Følgelig, kan en ny bevissthet om dem vi ser på som annerledes, en desentrering av mennesket og det å gi plass være håpefulle og konkrete handlinger for å hjelpe oss ut av Antropocen som tidsalder?…

Read More

Amanda Steggell

Prototype for an Electromagnetic Fountain (2008) Every city has an invisible twin, an architecture in flux made up of electromagnetic waves emitted by its numerous electrical and wireless communications devices. The Electromagnetic Fountain recycles both water and electromagnetic waves as artistic material. But that’s not all! Its bowl is recycled too, a redundant parabola dish…

Read More