[NO]

FAEN KVELD #1 | NETTVERKSBYGGING

Dato: 23.10.19
Sted: Atelier Nord, Olaf Ryes plass 2 (inngang Sofienberggata)
Tid: 18:00 – 20:00
GRATIS INNGANG

FAEN samtale
Nina Krogh / WoNoMute / Gyrid Kaldestad /
Hege Tapio / Kristin Bergaust

Vi deler våre erfaringer og tanker om nettverk innen eksperimentell kunstpraksis. Vi vil diskutere hvordan mer eller mindre organiserte nettverk er til hjelp i produksjon og som synliggjøring av aktivitet. Slike nettverk trengs også som møtepunkter og som grunnlag for utvikling av prosjekter. Kom og bli med, det trengs ideer og diskusjoner om initiative for fremtiden.

Performance av Nina Krogh og Sagar Sen
Billedkunstner/sanger Nina Krogh og computer scientist/entreprenør Sagar Sen vil gjøre en performance som visualiserer Ninas pust mens hun synger ved hjelp av pustesensorer. Data fra sensorene visualiseres i sanntid.
http://www.ninakrogh.no

FAEN KVELD #1 er organisert av FAEN i samarbeid med Kristin Bergaust / FeLT.
FB event: https://www.facebook.com/events/1280676398772006/

 

[EN]

FAEN KVELD #1 | NETWORKING

Date: 23.10.19
Place: Atelier Nord, Olaf Ryes plass 2 (entrance Sofienberggata)
Time: 18:00 – 20:00
FREE ENTRANCE, NO REGISTRATION

CONVERSATION
Nina Krogh, WoNoMute, Gyrid Kaldestad, Hege Tapio, Kristin Bergaust: We share our experiences and ideas on networks within experimental art practices and beyond. We will discuss how more or less organized networks help us in production and visibility for activities. These networks are much needed meeting points, and can be a basis for developing projects. Come and join us to share your ideas and questions for future initiatives.

PERFORMANCE
Visual artist/singer Nina Krogh and computer scientist/entrepreneur Sagar Sen will have a performance visualizing the breathing of Nina while singing by using breathing sensors. The data from the sensors are visualized in real time.

FAEN KVELD #1 is organized by FAEN in collaboration with Kristin Bergaust / FeLT.
FB event: https://www.facebook.com/events/1280676398772006/