FAEN 2019 FAEN SYMPOSIUM

Annike Flo: Scenography as places of meeting-a-new and re-imagining

Fra et scenografisk perspektiv kan aspekter av Antropocen bli lest som en romlig begivenhet; mennesker tar stadig over ny jord og habitater som har livnært andre. Våre handlinger, lyder, lys, lukt og materialer gjennomsyrer planeten. Følgelig, kan en ny bevissthet om dem vi ser på som annerledes, en desentrering av mennesket og det å gi plass være håpefulle og konkrete handlinger for å hjelpe oss ut av Antropocen som tidsalder?...

Scenography as places of meeting-a-new and re-imagining

Fra et scenografisk perspektiv kan aspekter av Antropocen bli lest som en romlig begivenhet; mennesker tar stadig over ny jord og habitater som har livnært andre. Våre handlinger, lyder, lys, lukt og materialer gjennomsyrer planeten. Følgelig, kan en ny bevissthet om dem vi ser på som annerledes, en desentrering av mennesket og det å gi plass være håpefulle og konkrete handlinger for å hjelpe oss ut av Antropocen som tidsalder?

Begge de performative eksperimentene cocreat:e:ures(2018) og cocreat:e:ures: s h i f t (2019) skaper møteplasser mellom scenograf, publikum og andre arter gjennom rom som vi ser på som menneskelige, i et forsøk på å mane frem nye virkeligheter. Prosjektene undersøker hva som skjer når vi forsøker å forandre vår oppfatning av andre arter fra fremmed, rekvisitt, eller materiale til partner og Donna Haraways Oddkin. Med dette som bakgrunn vil Flo gi en dypere innsikt inn i eget arbeid, med fokus på de forskjellige narrativene som har vokst frem fra de to verkene i cocreat:e:ures serien. 

Photo+by+caludia+LucacelAnnike Flo

Annike Flo (f.1986) undersøker gjennom sine scenografiske arbeider hvordan og hva det betyr å skape i den Antropocene tidsalder. Flo er opptatt av og stiller spørsmål ved vårt forhold til andre skapninger og verden rundt oss, ofte inspirert av biovitenskapelig forskning. Ved å iscenesette andre skapninger som lever ut sine egne liv likegyldig til verket  sammen med publikum og scenografen selv, blandes virkelighet og performance.

Annike har en MA i scenografi fra Akademi for Scenekunst (2018) og en BA i kostyme for performance ved London College of Fashion, University of the Arts, London (2010). Som kostymedesigner spesialiserte hun seg innen immersive og partisipatorisk teater (Secret Cinema, Punch Drunk, Immersive Cult), noe hun har tatt med seg videre i sitt arbeid som scenograf og kunstner.

www.annikeflo.com