FAEN 2019 FAEN SYMPOSIUM

Hege Tapio: Innokulasjon av Biokunst i Norge

Kunst som arbeider med bakterier, levende vev, organismer og levende prosesser har røtter som kan spores tilbake til landart og kroppskunst på 70-tallet. Men det spesifikke Biokunst-begrepet vokste fra en praksis som ble etablert for omtrent 20 år siden i den internasjonale kunstscenen...

Innokulasjon av Biokunst i Norge

Kunst som arbeider med bakterier, levende vev, organismer og levende prosesser har røtter som kan spores tilbake til landart og kroppskunst på 70-tallet. Men det spesifikke Biokunst-begrepet vokste fra en praksis som ble etablert for omtrent 20 år siden i den internasjonale kunstscenen. Biokunst-feltet er en relativt ny kunstnerisk sjanger i norsk sammenheng. Kunstnere fra FAEN-programmet representerer en del av dette voksende feltet. Foredraget vil spore bak i historien til noen av begivenhetene som introduserer sjangeren i Norge og presentere noen av våre kvinnelige kunstnere som jobber med levende organismer, kjemi, biologi og organisk materiale.

Hege Tapio

Hege Tapio er grunnlegger og direktør for i/o/lab – der hun etablerte og kuraterte Article biennialen. I to tiår har hennes kunstneriske praksis fulgt interessen for nye medier som kobler sammen kunst, ny teknologi og vitenskap. Arbeidene hennes er blitt utstilt bredt og presentert på flere internasjonale konferanser. Hennes spesielle interesse for Biokunst brakte den første Nordiske Masterclass i Biokunst 2008, et samarbeid med SymbioticA og Universitetet i Stavanger. Kunst drevet av nysgjerrighet, kunnskap, evne til å formidle og kontekstualisere aspekter ved teknologi og forskning, både gjennom spekulasjoner og kritisk holdning, har vært grunnlaget for mange av prosjektene.
http://www.iolab.no

www.iolab.no